Wybrani przez Boga!

Jezus Chrystus podczas swojej drogi życiowej i krzewienia swojej Nauki pośród ludzi miał swoich oddanych przyjaciół i uczniów. Byli to Apostołowie! Apostołów było dwunastu, wszyscy wierni i oddani swojemu Nauczycielowi, tylko jeden był niegodny Mistrza, zdradził go i wydał oprawcom. Judasz! Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedział swoim uczniom: ” Idźcie i nauczajcie!” I tak Apostołowie stali się Następcami Jezusa Chrystusa, pierwszymi kapłanami. Ich następcami są księża. Wybrani przez Boga… Apostołowie byli wybrani przez Boga, ale byli przecież ludźmi, nie obce są więc im ludzkie grzechy. Święty Piotr aby ratować swoje życie, trzy razy się zaparł Mistrza, a jednak to jego Jezus wybrał na swojego następcę. Święty Piotr był Pierwszym Biskupem Rzymu i jest uważany za pierwszego Papieża. Księża w każdej religii chrześcijańskiej, nieważne czy to ksiądz katolicki czy ewangelicki pastor czy prawosławny pop są następcami Apostołów. Ich zadaniem jest krzewić Dzieło Boże na ziemi i nauczać ludzi. Ich nadzwyczajna misja wybrańców Boga czyni ich szczególnymi ludźmi. Czy ludzkie grzechy i przywary powinny być im obce?

Jakiś czas temu byłam we Lwowie. Miałam okazję porozmawiać tam z księdzem prawosławnym. Był bardzo miły. Opowiedział mi o swojej parafii. Ma małą i biedną parafię pod Lwowem. Ludzie tam są biedni, ale bardzo dobrzy. Są uczynni, pomagają w potrzebie. Ksiądz mówił, że choć parafia ledwie wiąże koniec z końcem, to razem z ludźmi zakładają fundacje, by pomagać potrzebującym. Ksiądz powiedział, że „Prędzej wieloryb przejdzie przez ucho igielne, aniżeli bogacz wejdzie do Królestwa Niebieskiego” – Bardziej drogi Bogu jest biedny, który dzieli się swoimi skromnymi dochodami z potrzebującymi niż bogaty, który rzuca na odczepnego biednemu ochłap ze swojego majątku, a najczęściej przy tym reklamuje się w telewizji, jaki on dobry. Moja przewodniczka po Lwowie powiedziała mi, żeby nie mówić na księdza prawosławnego na Ukrainie pop. Dla nich to obraźliwe. U nich pop znaczy to, co u nas powiedzenie na księdza katolickiego klecha.

Kiedy Chrystus przekazywał swoje Dzieło Apostołom, miał na myśli, jeden wierny Kościół, zgromadzony wokół Jego Nauki. Niestety Kościół Chrystusa już bardzo wcześnie zaczął się rozpadać. Najpierw powstał Kościół Prawosławny, na którego czele stoi patriarcha Konstantynopola. Potem z Katolicyzmu oddzielił się Kościół ewangelicki, a ten z kolei przez wieki znowu podzielił się na wiele odłamów i sekt. I… każdy Kościół Chrześcijański uważa się za spadkobiercę Jezusa Chrystusa i jedyny prawdziwy Kościół Chrześcijański. Kapłani prawosławni i grekokatoliccy to popi, ewangeliccy pastorzy, a katoliccy księża. Mimo drobnych różnic, takich jaj na przykład celibat u księży katolickich, popi i pastorzy mogą się żenić i zakładać rodziny, mają jedną wspólną cechę: wszyscy ślubują ubóstwo i że będą służyć ludziom. Księża katoliccy dodatkowo ślubują posłuszeństwo biskupowi.

Istotą różnic między Kościołem katolickim, a pozostałymi, poza grekokatolikami jest to, że Kościół Katolicki podlega zwierzchności papieża w Rzymie. Księża wszystkich wyznać chrześcijańskich żyją z datków wiernych, im bogatsza parafia, tym bogatszy ksiądz, im biedniejsza parafia, tym ksiądz biedniej żyje. Księża katoliccy dodatkowo płacą podatek na utrzymanie Watykanu, tzw. Świętopietrze. Na mocy Konkordatu ze Stolicą Apostolską polscy księża katoliccy zostali zwolnieni z podatków na rzecz Państwa Polskiego. Przeciwnicy Kościoła Katolickiego postulują, aby opodatkować księży katolickich. Że to niesprawiedliwie, że księża katoliccy korzystają z darmowej służby zdrowia w Polsce, a nie płacą ani składki zusowskiej, ani podatku dochodowego. Czy jednak domaganie się opodatkowania księży katolickich byłoby sprawiedliwe? Wszak oni płacą Świętopietrze. Byliby więc podwójnie opodatkowani. Choć normalny obywatel też płaci podwójny podatek: dochodowy i pośrednio podatek na rzecz Unii Europejskiej. Ma jednak pożytek z Unii, choćby np. dopłaty dla rolników.

Podstawową przysięgą księdza katolickiego jest ślubowanie ubóstwa. Dlatego tak nas razi np. imperium Ojca Tadeusza Rydzyka czy doniesienia medialne, że proboszcz skasował najnowszy model BMW, bo pędził po alkoholu na autostradzie. Księża jako Wybrani przez Boga powinni być wzorem pośród ludzi w przestrzeganiu Przykazań Bożych . Dlatego tak razi, jak proboszcz ma kochankę, jest gejem, a już najbardziej obrzydliwe, kiedy jest przestępcą seksualnym: wykorzystuje seksualnie dzieci. To prawda, że pedofile są pośród wszystkich grup społecznych. Statystycznie więcej jest nawet wykorzystywania seksualnego dzieci w rodzinach przez tzw. wujków czy konkubentów matki niż pośród księży katolickich. Jednak pedofilia pośród księży bardziej razi, a to właśnie z powodu wyjątkowości tego zawodu, z powodu tego, że księża to wybrańcy Boga, pełnią Misję i powinni świecić przykładem.

Czy tylko księża katoliccy zasługują na krytykę?

Nie tylko. Kościołowi Ewangelickiemu zarzuca się, że w pogoni za zdobywaniem wiernych i parciu ku nowoczesności nazbyt hołdują nowinkom new age. W Stanach Zjednoczonych w niektórych odłamach ewangelizmu wprowadzono, że pastorami mogą być kobiety. Coraz więcej państw ewangelickich skłania się ku temu, by pozwolić na bycie pastorami gejom i osobom transseksualnym. Przeciwnicy twierdzą, że to wcale nie zwiększa liczby wiernych. Podają, że kościoły w Anglii świecą pustkami i liczba wiernych spadła, od kiedy Kościół Anglikański poparł LGBT.

Kościołowi prawosławnemu w Rosji zarzuca się zbytnią zależność od władzy państwowej i popieranie Władimira Putina. Z tego też powodu Kościół ukraiński wszczął procedurę rozdziału od kościoła w Rosji.

W Polsce z kolei zarzuca się, że księża katoliccy zanadto mieszają się do władzy, Chodzą nawet dowcipy: Proboszcz na mszy mówi: kościół nie miesza się do tego na kogo będziecie głosować, ale… ja na tego pana nie zagłosuję. Tajemnicą Poliszynela jest, że każda władza w Polsce postępuje tak, aby nie podpaść kościołowi. W Polsce więc nie wyprowadzi się lekcji religii ze szkół i nie wprowadzi aborcji na życzenie. Obecna ustawa antyaborcyjna powstała na mocy konsultacji społecznych i po kompromisie z kościołem.

Moja babcia powiedziała kiedyś: „Nie brońcie dzieciom chodzić do kościoła! Ksiądz złego nie uczy! To prawda ksiądz złego nie uczy! Ksiądz nas uczy życia z zasadami wiary chrześcijańskiej. Czy te zasady są złe? Czy przykazanie: Nie zabijaj się zdewaluowało? Czy zasada: Nie cudzołóż jest w dwudziestym pierwszym wieku niemodna? Czy przykazanie: Kochaj bliźniego swego jak siebie samego! jest złe?

Księża to Wybrańcy Boga! Księża to nasi przewodnicy duchowi! Powinni zatem przede wszystkim tak żyć, by dawać nam przykład, by nie dawać pretekstu do potwarzy. Wszyscy księża: katoliccy, popi, pastorzy… Bo każda religia jest ważna dla człowieka, który wierzy!!!

Autor: Barbara

Jestem prawnikiem, psychologiem i dziennikarzem, w kolejności, w której napisałam. W dziennikarstwie piszę co mi w duszy gra, ale uważam by było to sensowne, miało treść i spełniało społeczną rolę.
Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.